Oude Testament

Deze cursus bestaat uit 14 lessen waarin de grote lijn van het Oude Testament wordt doorgenomen. Je komt meer te weten over de schepping van hemel en aarde, de oorsprong van de mens, de geschiedenis van het volk Israƫl en het uitzien naar de komst van Jezus, Gods Zoon.

1. De schepping

2. Van zonde en genade

3. De zonde en haar gevolgen

4. Abraham en Izak

5. Jakob en Jozef

6. Uit Egypte

7. In de woestijn l

8. In de woestijn ll

9. De intocht in Kanaän

10. In het beloofde land

11. Het ongedeelde rijk-drie koningen-

12. Het Tienstammenrijk

13. Het Tweestammenrijk

14. Heen en terug